|       Ελληνική έκδοση  ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
S
meteo.gr Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Saturday 5December Sunrise: 08:42  - Sunset 18:10
03:00
2°C
-1°C Real feeling: -1.00°C
2 Bf S
9 Km/h
Partly Cloudy
Partly Cloudy
CAUTION: SMOG CONDITIONS!
06:00
1°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
2 Bf S
9 Km/h
Partly Cloudy
Partly Cloudy
09:00
1°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
2 Bf S
9 Km/h
Partly Cloudy
Partly Cloudy
12:00
4°C
2 Bf SE
9 Km/h
Partly Cloudy
Partly Cloudy
15:00
6°C
2 Bf SE
9 Km/h
Partly Cloudy
Partly Cloudy
18:00
3°C
2 Bf SE
9 Km/h
Partly Cloudy
Partly Cloudy
21:00
3°C
0°C Real feeling: 0.00°C
2 Bf SE
9 Km/h
Cloudy
Cloudy
CAUTION: SMOG CONDITIONS!
00:00
1°C
-3°C Real feeling: -3.00°C
3 Bf SE
16 Km/h
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Sunday 6December Sunrise: 08:44  - Sunset 18:10
03:00
1°C
-3°C Real feeling: -3.00°C
2 Bf SE
9 Km/h
Partly Cloudy
Partly Cloudy
CAUTION: SMOG CONDITIONS!
06:00
1°C
-4°C Real feeling: -4.00°C
3 Bf SE
16 Km/h
Partly Cloudy
Partly Cloudy
09:00
1°C
-4°C Real feeling: -4.00°C
4 Bf SE
24 Km/h
Light Snowfall
Light Snowfall
12:00
3°C
-3°C Real feeling: -3.00°C
5 Bf SE
35 Km/h
55 km/h Wind gusts
Sleet
Sleet
15:00
4°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
5 Bf SE
35 Km/h
55 km/h Wind gusts
Rain
Rain
18:00
4°C
-1°C Real feeling: -1.00°C
5 Bf SE
35 Km/h
55 km/h Wind gusts
Rain
Rain
21:00
4°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
6 Bf SE
45 Km/h
70 km/h Wind gusts
Rain
Rain
00:00
4°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
6 Bf SE
45 Km/h
70 km/h Wind gusts
Rain
Rain
Monday 7December Sunrise: 08:45  - Sunset 18:10
03:00
4°C
-1°C Real feeling: -1.00°C
5 Bf SE
35 Km/h
55 km/h Wind gusts
Rain
Rain
06:00
3°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
4 Bf S
24 Km/h
Sleet
Sleet
09:00
2°C
-3°C Real feeling: -3.00°C
4 Bf SW
24 Km/h
Snowfall
Snowfall
12:00
2°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
4 Bf SW
24 Km/h
Sleet
Sleet
15:00
2°C
-3°C Real feeling: -3.00°C
5 Bf SW
35 Km/h
55 km/h Wind gusts
Sleet
Sleet
18:00
1°C
-4°C Real feeling: -4.00°C
4 Bf SW
24 Km/h
Light Snowfall
Light Snowfall
21:00
1°C
-4°C Real feeling: -4.00°C
4 Bf SW
24 Km/h
Light Snowfall
Light Snowfall
00:00
1°C
-4°C Real feeling: -4.00°C
4 Bf S
24 Km/h
Snowfall
Snowfall
Tuesday 8December Sunrise: 08:45  - Sunset 18:10
03:00
1°C
2 Bf SW
9 Km/h
Snowfall
Snowfall
CAUTION: SMOG CONDITIONS!
06:00
1°C
-4°C Real feeling: -4.00°C
4 Bf SW
24 Km/h
Snowfall
Snowfall
09:00
1°C
-5°C Real feeling: -5.00°C
4 Bf SW
24 Km/h
Light Snowfall
Light Snowfall
12:00
1°C
-6°C Real feeling: -6.00°C
6 Bf SW
45 Km/h
70 km/h Wind gusts
Light Snowfall
Light Snowfall
15:00
2°C
-4°C Real feeling: -4.00°C
5 Bf S
35 Km/h
55 km/h Wind gusts
Cloudy
Cloudy
18:00
2°C
-4°C Real feeling: -4.00°C
5 Bf S
35 Km/h
55 km/h Wind gusts
Sleet
Sleet
21:00
3°C
-3°C Real feeling: -3.00°C
5 Bf S
35 Km/h
55 km/h Wind gusts
Sleet
Sleet
00:00
3°C
-3°C Real feeling: -3.00°C
5 Bf S
35 Km/h
55 km/h Wind gusts
Sleet
Sleet
Wednesday 9December Sunrise: 08:46  - Sunset 18:10
03:00
5°C
0°C Real feeling: 0.00°C
5 Bf SW
35 Km/h
55 km/h Wind gusts
Rain
Rain
06:00
3°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
5 Bf SW
35 Km/h
55 km/h Wind gusts
Sleet
Sleet
09:00
3°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
4 Bf SW
24 Km/h
Sleet
Sleet
12:00
4°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
6 Bf SW
45 Km/h
70 km/h Wind gusts
Rain
Rain
15:00
3°C
-3°C Real feeling: -3.00°C
7 Bf S
55 Km/h
80 km/h Wind gusts
Sleet
Sleet
18:00
4°C
0°C Real feeling: 0.00°C
4 Bf S
24 Km/h
Rain
Rain
21:00
4°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
6 Bf SW
45 Km/h
70 km/h Wind gusts
Rain
Rain
00:00
2°C
-4°C Real feeling: -4.00°C
5 Bf SW
35 Km/h
55 km/h Wind gusts
Snowfall
Snowfall
Thursday 10December Sunrise: 08:47  - Sunset 18:10
03:00
2°C
-3°C Real feeling: -3.00°C
4 Bf SW
24 Km/h
Sleet
Sleet
06:00
1°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
2 Bf SW
9 Km/h
Light Snowfall
Light Snowfall
09:00
0°C
-5°C Real feeling: -5.00°C
3 Bf SW
16 Km/h
Partly Cloudy
Partly Cloudy
12:00
1°C
-4°C Real feeling: -4.00°C
4 Bf SW
24 Km/h
Cloudy
Cloudy
15:00
2°C
-2°C Real feeling: -2.00°C
2 Bf SE
9 Km/h
Light Snowfall
Light Snowfall

TEMPERATURE TREND 7-13 DAYS FOR MACEDONIA
Saturday 5December
TIME DUST CONCENTRATION
00:00
NO DUST
Saturday 5December
03:00
NO DUST
06:00
NO DUST
09:00
NO DUST
12:00
NO DUST
15:00
NO DUST
18:00
NO DUST
21:00
NO DUST
00:00
NO DUST
Sunday 6December
03:00
NO DUST
06:00
LOW CONCENTRATION OF DUST
09:00
LOW CONCENTRATION OF DUST
12:00
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST
15:00
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST
18:00
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST
21:00
LOW CONCENTRATION OF DUST
00:00
LOW CONCENTRATION OF DUST
Monday 7December
03:00
NO DUST
06:00
NO DUST
09:00
NO DUST
12:00
NO DUST
15:00
NO DUST
18:00
NO DUST
21:00
NO DUST
00:00
NO DUST
Tuesday 8December
03:00
NO DUST
06:00
NO DUST
09:00
NO DUST
12:00
NO DUST
15:00
NO DUST
Πατήστε εδώ για να δείτε τους αναλυτικούς χάρτες σκόνης
Set 1 - default
Set 2 - Andromeda
Set 3 - Sirius
Set 4 - Orion
The "icon choices" functionality uses cookies in order to store your icon preference so that the next time you visit this page with the same browser the icons you have chosen, will be automatically selected.
The cookies used to select icons are not recorded or monitored by meteo.gr. More information on managing cookies can be found here
 
Forecasts updated:23:08